Επιστρέφοντας στους γήινους τόνους

Επιστρέφοντας στους γήινους τόνους και επιλέγοντας επιφάνειες και υφές που προσομοιάζουν με φυσικά υλικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαχρονικό χώρο που μας εκφράζει. Οι φυσικοί, απαλοί τόνοι αναδεικνύουν καλύτερα τις επιλογές μας σε έπιπλα, τέχνη και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.